YTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YTÜ 100. yıl logo

Eğitim Programları

SEM Facebook Sayfasi SEM Twitter Sayfasi SEM Linkedin Sayfasi
- SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI -
Eğitim Tarihi :
26.04.2014 - 15.06.2014 Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi-Maslak/İstanbul Süre : 100 saat Ücret :
Eğitim Önkayıt

YTÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIĞI


EĞİTİMİN AMACI

 

Bildiğiniz gibi bir işletmenin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı  yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı işletmeleri   işgücü yapısını  ve insan kaynağını, ülkelerinin  ve bölgelerinin  dar özellikleri, iç pazarın denetlenebilir koşulları ile sınırlanmamakta;  ortak bir dünya pazarında, her gün daha da artan   rekabet koşullarıyla birlikte yaşamayı ve gelişmeyi hedeflemektedirler. Piyasayla rekabette, önemli koşullardan birisinin  ürün kalitesi , diğerinin ise  hizmet kalitesi olduğunu göz önünde bulundurursak her iki boyutunda, başarılı bir şekilde tüketiciyle buluşması tamamen işini iyi yapan bir kadroyla mümkündür. Bu da ancak “doğru insanın doğru işe yerleşmesi” ve  “iş tatminlerinin sağlanması” ile mümkündür. Gerçekten de rakipler arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli  koşulu, kaliteli üretim, hizmet ve bu kaliteyi sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Bu anlayışta da kurumlarda çok önemli görev üst yönetime ve iyi işleyen insan kaynakları departmanlarına düşmektedir.

 

İşte bu  noktada, “ İnsan Kaynakları  Yönetimi Sertifika Programı” ile  amaçlanan ;    işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün temini, oryantasyonu, yönetimi, verimliliği,   eğitimi, kariyer planlaması,  performans değerlemesi ve ücret yönetimi , İş Hukuku, gibi  İnsan Kaynakları uygulamalarında, bu alana  gönül vermiş insan kaynakları çalışanlarına, şirket yöneticilerine ve yine bu alanda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere bilimsel bir altyapıyla , örnek uygulamaları birleştirerek iş dünyasıyla da iş birliği içerisinde  uzmanlar yetiştirmektir. Programımız eğitimcileri özellikle akademik dünyanın insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel çalışmalarıyla çok yakından tanınan isimleridir. Ve tüm modüller İnsan Kaynakları yüksek lisans programlarının bilimsel temeliyle hazırlanmaktadır. Uygulamalarla ve örneklerle zenginleştirilmiştir.

 

 EĞİTİMCİ KADROSU

 • Prof. Dr. Cavide UYARGİL
 • Prof. Dr. Canan ÇETİN
 • Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
 • Prof. Dr. Yonca GÜROL
 • Doç. Dr. Turhan ERKMEN
 • Av. Hülya ÖNDER
 • Çözüm İk Yön. Ve Dan. Mer. Koor. Betül ALTINBAŞAK
 • Tiryaki Agro Gıda San Tic A.Ş İnsan kaynakaları Müdürü İbrahim SARIYAR
 • İş Dünyasının Öncü Şirketlerinden Seminer Konukları ( İK Direktörü olan seminer konukları her programda değişmektedir.)

 

 SERTİFİKA KOŞULLARI

Yüzde 80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı  olan katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından  hazırlanan resmi sertifika verilecektir .

Sınav vaka uygulaması şeklindedir.

 

STAJ İMKANI

 

Sınavdan %80 başarı sağlayan yeni mezun kişilere staj yapmaları konusunda destek verilecektir.

 

HEDEF KİTLE:

Şirket Sahipleri, Yöneticileri, Yönetici Adayları,
Şirketlerin İnsan KaynaklarıDepartmanlarında Çalışanlar,
Personelcilikten İnsan Kaynaklarına GeçişYapmak İsteyenler,
İnsan Kaynaklarına İlgi Duyan Bu Alanda Uzmanlaşmak İsteyen Herkes

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Tam ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu  ( 0 216 478 45 61 faksa gönderilecektir)
 • Öğrenim belgesi fotokopisi

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

                 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ

  

 • DEĞİŞEN YÖNETİM  ANLAYIŞI
 • YÖNETİVE LİDER OLARAK BAŞARI NEYE BAĞLI?
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • TEMEL İKY FONKSİYONLARI
 • İKY VE YETKİ TÜRLERİ
 • İKY İŞLEVİNİN NİTELİĞİ
 • İK YÖNETİCİSİNİN KURMAY İŞLEVLERİ
 • ETKİLİ İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİ NEDİR?
 • YÖNETİCİLER İK  KONUSUNDA BİLGİLİ OLURLARSA…
 • YÖNETİCİLERİN İK KONUSUNDA BAŞARILI OLMALARI İÇİN YENİ ROLLERİ
 • İKY’İ ETKİLEYEN GÜNCEL GELİŞMELER
 • DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İKY DE
 • İKY ‘NİN STRATEJİK NİTELİĞİ
 • İKY ‘DE ESNEKLİK UYGULAMALARI
 • İK DEPARTMANIN KÜÇÜLMESİ
 • İNANÇ VE VARSAYIMLAR
 • YÖNETİCİLERİN ROLÜ
 • İKY’DE KRİTİK ALANLAR
 • VAKA ÖRNEK OLAYİKY MODELİ(STOREY,2001

 

 İKY’NE STRATEJİK BAKIŞ VE FONKSİYONLAR ARASI İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 • STRATEJİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ VE İK
 • PERSONEL YÖNETİMİ-İK YÖNETİMİ KARŞILAŞTIRILMASI
 • STRATEJİK İK YÖNETİMİ VE KLASİK PY ARASINDAKİ FARKLILIK
 • STRATEJİK GÖREVLER ÜSTLENMİŞ İK YÖNETİMİ ANLAYIŞI
 • MÜŞTERİTATMİNİ-ÇALIŞAN TATMİNİ VE İŞ İLİŞKİSİ
 • ÇALIŞAN DAVRANIŞININ OLUŞUMU
 • İK’NIN YAYGIN SORUN ALANLARI
 • ÇALIŞAN TATMİNİNİN İŞ SONUÇLARINA ETKİSİ
 • İK YÖNETİMİN ETKİNLİĞİ
 • İK YÖNETİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

                1.İŞANALİZİ

                2.SEÇME YERLEŞTİRME

                3.KADRO AZALTMA

                4.PERFORMANS DEĞERLENDİRME

                5.EĞİTİM VE GELİŞME

                6.KARİYER YÖNETİMİ

                7.ÖDÜLLENDİRME

 

 PERFORMANS YÖNETİMİ

           

 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 • İKY ‘ DE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ İLE İLGİLİ BAZI ÖRGÜTSEL VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINDAKİ  GENEL SORUNLAR
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN AMAÇLARI
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN KULLANIM ALANLARI
 • PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
 • PYS’NİN TEMEL UNSURLARI
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
 • DEĞERLENDİRME HATALARI
 • DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN FAKTÖRLER
 • YETKNLİK KAVRAMI VE YETKİNLİKLER
 • YETKİNLERE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • YETKİNLİK MODELİNİN YARARLARI
 • YETKİNLİKLERE DAYALI İŞ ANALİZİ
 • HEDEF NEDİR? TÜRLERİ
 • HEDEF DEĞERLENDİRMELERİ

 

ÖRNEK ÇALIŞMA – PERFORMANS YÖNETİMİ

 

 KARİYER YÖNETİMİ

 

 • KARİYER YÖNETİMİNEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?
 • KARİYER MOTİVASYONUNUN DEĞERLERİ
 • KARİYER ESNEKLİĞİ
 • KARİYER ANLAYIŞI
 • KARİYER KİMLİĞİ
 • GELENEKSEL KARİYER ANLAYIŞI
 • ÇOK YÖNLÜ KARİYER ANLAYIŞI
 • KARİYER GELİŞİMİ VE EVRELERİ
 • YAŞAM EVRESİMODELLERİ
 • ORGANİZASYON  TEMELLİ MODELLER
 • YÖNELİMSEL MODEL
 • KARİYER AŞAMALARI
 • ÖRNEK ÇALIŞMA : KARİYER PLANLAMA

 

 ÜCRET YÖNETİMİ

 

 • ÜCRET YÖNETİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • ÜCRET
 • ÖDÜL
 • ÜCRET BİLEŞENLERİ
 • ÖDÜL-ÜCRET BİLEŞENLERİ
 • ÜCRET KAVRAMLARI
 • ASGARİÜCRET
 • ÜCRET YÖNETİMİ
 • STRATEJİK ÜCRET YÖNETİMİ
 • ÜCRETLEMENİN ÖNEMİ
 • ÜCRET TATMİNİ –MOTİVASYON VE PERFORMANS
 • ÜCRET YÖNETİMİNDE AMAÇ
 • ÜCRETLEME –REKABET AVANTAJI
 • ÜCRET YÖNETİMİ – İKY İŞLEVLERİ ETKİLEŞİMİ
 • ÜCRET YÖNETİMİ SİSTEMİ
 • TEMEL SÜREÇ VE FAALİYETLER
 • ÜCRET POLİTİKALARI
 • STRATEJİLER –ÜCRETLEME
 • STRATEJİK ÜCRET POLİTİKA VE KARARLARI
 • ÜCRET POLİTİKALARI
 • ÜCRET YAPILARI
 • ÜCRET SİSTEMLERİ
 • PİYASA ÜCRET ARAŞTIRMALARI
 • BİÇİMSEL /SİSTEMLİ ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI
 • ÜCRET ARAŞTIRMASI
 • PİYASAYI TANIMLAMA
 • ARAŞTIRMANIN TASARIMI VE UYGULANMASI
 • VERİTOPLAMA YÖNTEMLERİ
 • ÜCRET ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN ANA TERİMLER
 • MATEMATİKSEL / İSTATİSTİKSEL ÖLÇÜLER
 • VERİLERİN ANALİZİ/DEĞERLENDİRME
 • PİYASAYA GÖRE ÜCRET POLİTİKALARI

UYGULAMA : ÜCRET YÖNETİMİ- ÇALIŞMASI

 

MÜLAKAT TEKNİKLERİ

 

 • ELEMAN SEÇME
 • ELEMAN ÇEKME ,SEÇME  SÜRECİ,YERLEŞTİRME
 • MÜLAKAT TEKNİKLERİ
 • MÜLAKAT TÜRLERİ
 • YETKİNLİK TÜRLERİ
 • ADAYIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ ÖNEMLİ BECERİLER
 • İŞ MÜLAKATLARINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALARIN KAYNAKLARI
 • MÜLAKAT AŞAMALARI
 • MÜLAKATTA SORULAN SORU TİPLERİ
 • MÜLAKATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 • UYGULAMA
  1. VAKA 2. YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT
  2. ÖRNEK MÜLAKAT UYGULAMASI

 

 EĞİTİM VE GELİŞTİRME

 

 • EĞİTİMİN TANIMI VE ÖNEMİ
 • YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME KAVRAMLARI
 • ÖĞRENME
 • EĞİTİMİN AMAÇLARI
 • EĞİTİMDE İZLENEN İLKELER
 • EĞİTİM POLİTİKALARI
 • EĞİTİM PLANLAMASI
 • ORGANİZASYON ANALİZİ
 • İŞ ANALİZİ
 • EĞİTİMDE KİŞİ –PERFORMANS ANALİZİ
 • EĞİTİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
 • EĞİTİM PROGRAMININ KAPSAMI
 • EĞİTİM YÖNETİMİN SEÇİMİ
 • EĞİTİM SONUÇLARININ ÖLÇÜLMESİNDE İZLENECEK YOLLAR
 • EĞİTİM YÖNTEMLERİ
 • EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
 • ÖRNEK UYGULAMA

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • YÖNETİM FONKSİYONLARI
 • YÖNETİM ANLAYIŞLARI
 • YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
 • KLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ
 • BÜROKRASİYAKLAŞIMI
 • SİSTEM YAKLAŞIMI
 • DURUMSALLIK YAKLAŞIMI
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 • YENİYÖNETİM YAKLAŞIMLARI
 • İŞLETME FONKSİYONLARI
 • LİDERLİK VE LİDERLİK TÜRLERİ
 • MOTİVASYON
 • ÇATIŞMA
 • KOORDİNASYON
 • KONTROL
 • VAKA : LİDERLİK ÇALIŞMASI

 

 DAVRANIŞSAL YÖNETİM

        A.KURUM  KÜLTÜRÜ

 

 • KÜLTÜRÜN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ
 • KÜLTÜRÜN YÖNETİM ALANINDA ÖNEM KAZANMASININ NEDENLERİ
 • İŞLETMELERDE KÜLTÜRÜN ÖNEM KAZANMASINA YOL AÇAN EKONOMİK,SOSYAL,TEKNİK DEĞİŞİMLER
 • KURUM KÜLTÜRÜ
 • KUVVETLİVE ZAYIF KÜLTÜR AYRIMI
 • ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENME VE GELİŞTİRME
 • ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA VE ÖĞRENME
 • ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN ELEMANLAR

 

B.KURUMSAL LİDERLİK

 

 • YÖNETİCİ KİMDİR?
 • LİDERLİK  KİMDİR?
 • DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM
 • DURUMSAL YAKLAŞIM
 • LİDERLİK MODELLERİ
 • OLGUNLUK KAVRAMI
 • LİDERLİK TARZLARI
 • MODERN LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

 

 C.MOTİVASYON

 

 • TEMEL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
 • İŞ MOTİVASYONU -TEMEL İŞBOYUTLARI
 • MOTİVASYONU ARTTIRMAK İÇİN İŞLERİN YENİDEN TASARIMI
 • MOTİVASYONDA ÖZENDİRİCİ ARAÇLAR
 • YÖNETİCİLER İÇİN ÖNERİLER

 

D.İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

 

 • İLETİŞİM ŞEKİLLERİ
 • İLETİŞİM SÜREÇLERİ
 • KENDİNİ TANIMA PENCERESİ
 • İKİ KİŞİNİN İLETİŞİMİ
 • İLETİŞİMİ ENGELLEYİCİ TUTUMLAR
 • ETKİN İLETİŞİME ENGELLER
 • ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
 • ÇATIŞMA DÜZEYİ
 • ÇATIŞMAYA TARAF OLANLAR
 • ÇATIŞMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ
 • ÖRNEK UYGULAMA VE VAKA ÇÖZÜMÜ

 

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE ULUSLAR ARASI İKY          

 

 • ESKİVE YENİ EKONOMİ GELENEKLERİ
 • DEĞER KAVRAMI VE DEĞER ESASLI YÖNETİM
 • YENİEKONOMİDE BİR ŞİRKETİN DEĞERİ
 • EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİNE SAHİP ABD FİRMALARI
 • PİYASA DEĞERİNİ YÜKSELTEN FAKTÖRLER
 • GÜNÜMÜZDE DEĞER YARATAN TEMEL UNSUR:ENTELLEKTÜEL SERMAYE
 • ENTELEKTÜEL VARLIK
 • ENTELEKTÜEL SERMAYE UNSURLARI
 • BİLGİ EKONOMİSİ VE ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI
 • İNSAN SERMAYE
 • İNSAN SERMAYESİNİN BİLEŞENLERİ
 • YAPISAL SERMAYE
 • MÜŞTERİSERMAYE
 • ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİĞİN ÖNEMİ VE KAPSAMI
 • ÇOKULUSLU İŞLETME
 • ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİĞİN TANIMLANMASI VE TERMİNOLOJİSİ
 • İŞGÜCÜ VE  İK PLANLMASI
 • YÖNETİCİ KAYNAKLARI
 • YENİEKONOMİ ÖRNEĞİ/ UYGULAMA VAKA:MİCROSOFT

 

 PERSONEL VE BORDROLAMA İŞLEMLERİ

 

 • ÖZLÜK İŞLEMLERİNE GENEL BAKIŞ
 • ÜCRET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 • ÜCRET BORDROSU
 • ÖZLÜK HAKKI VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ
 • SÖZLEŞME TÜRLERİ
 • PERSONEL TARAFINDAN HAZIRLANMASI GEREKEN  BELGELER
 • İŞVEREN TARAFINDAN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER
 • PERSONEL SİCİL DOSYASI
 • İŞTEN AYRILAN PERSONEL İLE İLGİLİ İŞLEMLER
 • PERSONEL KAYITLARI
 • ÜCRET VE ORANLARI
 • BORDRO HAZIRLANIRKEN BİLİNMESİ GEREKEN PARAMETRELER
 • SİGORTA VE VERGİ MATRAHI İL EİLGİLİ DİĞER BİLGİLER
 • TAZMİNAT HESAPLAMALARI
 • SİGORTA ÇEŞİTLERİ VE KAPSAMLARI
 • İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI
 • ÖRNEK UYGULAMA : BORDRO ÇALIŞMASI

 

 KURUMSAL ORGANİZASYON OLUŞTURMA  VE ÖRNEK ÇALIŞMA

 

 •  ŞİRKETLERİN HEDEFİ
 •  ŞİRKETLER İÇİN BAŞARININ TANIMI
 •  ŞİRKETLER NEDEN KURUMSALLAŞMALIDIR
 •  KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA
 •  KURUMSALLAŞMANIN ÖNÜNDEKİENGELLER
 •  KURUMSALLAŞAMAMANIN İŞLETMEYE VERDİĞİ ZARARLAR
 • KURUMSALLAŞMANIN ÖGELERİ
 • KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANININ ROLÜ
 • YÖNETSEL AÇIDAN KURUMSALLAŞMA
 • ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ SÜRECİ

                                SWOT ANALİZİ

                                MİSYON- VİZYON

                                 HEDEFLER

                                 BÜTÇE 

  VAKA ÇALIŞMASI – ÖRNEK ŞİRKET KURULUMU

 

  UYGULAMALI  GÜNCEL   İŞ   HUKUKU

 

·         4857 SAYILI  İŞ KANUNU VE KAPSAMI

·          İŞ SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ

·          İŞİN DÜZENLENMESİ

·          İŞÇİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

·          İŞVERENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

·          İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI

·          İŞ GÜVENCESİ

·          İŞ YASASINDA ÜCRET

·          İŞ YAŞAMINDA FAZLA ÇALIŞMA

·          İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

·          İŞ YASASINDA CEZAİ HÜKÜMLER

·          İŞ YASASINDA KAYNAKLANAN TAZMİNATLAR(KIDEM-İHBAR VE DİĞERLERİ)

·          TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

·          SENDİKAL OLUŞUMLAR

·          YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

·          6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İŞ HUKUKUNAYANSIMALARI

·          İŞ HUKUKUNDA İBRA MÜESSESESİ

·          İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI

·          İŞ YAŞAMINDA GÜNCEL BİR SORUN ; MOBBİNG

·          YAŞANAN SORUNLAR- GÜNCEL MAHKEME VE YARGITAY KARARLARI ÖRNEK  UYGULAMALAR

 

SEMİNER KONUKLARI ( 2 OTURUM YAPILACAKTIR)

SINAV ( %50 VAKA - %50 TEST  )

          

Zaman ve Saat:
Cumartesi – Pazar  (10.00 –17.00)

İlgili kişi :  Sema GÜVEN

Tel          :   (0533) 744 - 76 - 48